torsdag 12. mars 2009

8.mars


8.mars en den internasjonale kvinnedagen. Kvinnedagen er et symbol på kvinners kamp for rettigheter.

Denne dagen ble første gang markert i New York i 1908. Da kjempet kvinnene for stemmerett. I Norge fikk kvinnene stemmerett i 1913. Kvinnedagen ble gjort til en internasjonal dag av FN i 1975.

Kvinnedagen har i dag mindre oppslutning i Norge i å med at kvinner og menn har blitt ganske likestilt. Men det er mange steder i verden hvor kvinner hindres i å oppnå de samme rettighetene som menn har. Derfor mener det er vitkig å fortsette kampen for likestilling mellom kvinner og menn i hele verden!

Jeg synes kvinnedagen er en flott dag som viser at vi kvinner har oppnådd de rettighetene vi har kjempet for! Kvinnedagen er en dag vi skal være stolt av!