onsdag 19. august 2009

Middelalderen


Middelalderen varte fra ca. år 1000 til ca år 1400.
Den kristne tro stod sterkt i sentrum i middelalderen, den kristne tro og bibelen var grunnlaget for folks oppfatning av livet og verden. Folk i middelalderen tok religionen veldig alvorlig. Mennskene som levde i middelalderen levde mellom det gode og det onde, de var ofte redde og fryktet de onde maktene. På jorden og i himmelen var det overnaturlige vesener, åndemakter, engler og demoner som kunne føre folk på aveie. Kirken skulle beskytte folk mot de overnaturlige kreftene. Folk ba også bønner ofte flere ganger om dagen.

På 1000-tallet kom kristendommen til Norge. Det tok en liten stund før den norrøne gudetroen ble avløst og erstattet med den kristne tro. På 1100-tallet slo gotikken igjennom. Gotikken gikk ut på at bilder og statuer i kirken med himmelkongen med sverd og krone ble byttet ut med den lidnene jesus op korset. Kristendommens kjennetegn var kjærligheten. Oppfatningen av Maria-skikkelsen ble også forandret til en mer viktigtiere person i kristendommen.

Den relgiøse litteraturen i middelalderen var oftest oversatte tekster fra utlandet. Helgenlegedner og martyrfortellinger var særlig populære. Islendingen Snorre sturralson var en viktig person i middelalderen, han skrev tekster på norrønt. Snorre skrev om norges konger. En annen viktig forfatter og person i litteraturen var italieneren Dante, han skrev blant annet den guddommelige komedie.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar