tirsdag 1. september 2009

Håvamål


Håvamål er det første diktet i Den eldre Edda, som er en samling oldnordikse gudedikt og visdomsdikt som ble skrevet på island på ca. 1200-tallet.
Håvamål er et dikt som forteller hvordan mennesker bør leve. Håvamål betyr "den høyes tale" som vil si Odins tale, i håvamål gir Odin råd for hvordan man bør oppføre seg/leve.

Vennskap, klokskap, gjestfrihet, måtehold og ettemåle er eksempler på noen av de viktigste verdiene som ble satt høyt i håvamål.
Noen av disse verdiene er like aktuelle i dag, for eksempel; Vennskap, det å være en god venn, være snill, dele og være oppmerskom er viktig i dag og er noe som settes pris på, men man skal også være oppmerskom på hvem blir venner med. En annen verdi er å vise gjestfrihet, være åpen og sjenerøs, be med folk hjem, be folk på middag, låne bort ting osv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar